Every imaginary world that a man creates takes away from the real, more precious world that we are slipping out of.

Every imaginary world that a man creates takes away from the real, more precious world that we are slipping out of.

ג'ון רונלד רואלד טולקין (1892–1973) הוא סופר, פילולוג ופרופסור פילולוגיה פירוטית באוניברסיטת אוקספורד. טולקין נחשב לאחד הסופרים המשפיעים ביותר בספרות הפנטזיה, שזכה לפרסום בינלאומי כבר בזמן חייו ובעיקר בזכות ספריו 'ההוביט' ו'שר הטבעות'. שפת הכתיבה הייחודית שלו, העולמות המדומיינים שיצר והמיתולוגיה העשירה הקשורה במותחים שלו, יצרו לו מעמד של כמעט הגאון הבלתי מעורער בתחום.

Every imaginary world that a man creates takes away from the real, more precious world that we are slipping out of.

Every imaginary world that a man creates takes away from the real, more precious world that we are slipping out of.

ג'ון רונלד רואלד טולקין (1892–1973) הוא סופר, פילולוג ופרופסור פילולוגיה פירוטית באוניברסיטת אוקספורד. טולקין נחשב לאחד הסופרים המשפיעים ביותר בספרות הפנטזיה, שזכה לפרסום בינלאומי כבר בזמן חייו ובעיקר בזכות ספריו 'ההוביט' ו'שר הטבעות'. שפת הכתיבה הייחודית שלו, העולמות המדומיינים שיצר והמיתולוגיה העשירה הקשורה במותחים שלו, יצרו לו מעמד של כמעט הגאון הבלתי מעורער בתחום.

CRM לעמותות: אסטרטגיות לניהול קשרי לקוחות שיאפשרו גיוס כספים יעיל יותר

CRM לעמותות: אסטרטגיות לניהול קשרי לקוחות שיאפשרו גיוס כספים יעיל יותר

המאמר מתמקד בחשיבות של מערכת CRM עבור עמותות, ואיך היא עוזרת להם לזהות ולנצל הזדמנויות לגיוס תרומות ולבנות קשרים חזקים עם תורמים באמצעות פתרונות IT אינטגרטיביים.

איך מערכת ניהול עמותה יכולה לשפר את תפקוד ה-IT בעמותתך

איך מערכת ניהול עמותה יכולה לשפר את תפקוד ה-IT בעמותתך

במאמר זה נסקור איך שימוש נכון במערכת ניהול מתקדמת לעמותות יכול לפשט תהליכים, לחסוך זמן ולשפר את יעילות הפעילות היומיומית באמצעות פתרונות IT מתאימים.