Every imaginary world that a man creates takes away from the real, more precious world that we are slipping out of.

Every imaginary world that a man creates takes away from the real, more precious world that we are slipping out of.

ג'ון רונלד רואלד טולקין (1892–1973) הוא סופר, פילולוג ופרופסור פילולוגיה פירוטית באוניברסיטת אוקספורד. טולקין נחשב לאחד הסופרים המשפיעים ביותר בספרות הפנטזיה, שזכה לפרסום בינלאומי כבר בזמן חייו ובעיקר בזכות ספריו 'ההוביט' ו'שר הטבעות'. שפת הכתיבה הייחודית שלו, העולמות המדומיינים שיצר והמיתולוגיה העשירה הקשורה במותחים שלו, יצרו לו מעמד של כמעט הגאון הבלתי מעורער בתחום.

The earth does not belong to us, we belong to the earth.

The earth does not belong to us, we belong to the earth.

Chief Seattle היה מנהיג רוחני ומנהיג שבט של שבט דואוומיש וסוקוואמיש באזור פואג'ה סאונד של רפובליקת וושינגטון הנוכחית. הוא ידוע במיוחד בזכות נאום הנחשב להבעה עמוקה של קשרו הרוחני לאדמה ולביקורתו על השפעת ההתיישבות האירופאית על האנשים והסביבה שלו.