Love isn't about finding the perfect person, but about seeing an imperfect person perfectly.

Love isn't about finding the perfect person, but about seeing an imperfect person perfectly.

סם קין הוא מחבר אמריקאי ומתעמל רוחני, שחקר את עומקי הנפש האנושית והתמקד בנושאים של אהבה, זוגיות והקשרים הבינאישיים. דרכו הייחודית ברוחניות הביאה את קין להשפיע על רבים לחקור את עולמם הפנימי ולבנות קשרים בריאים ועמוקים עם הסובבים אותם.