"There is power in words, they comfort, heal, and often, change fates."

"There is power in words, they comfort, heal, and often, change fates."

סוקרטס, הוגה הדעות היווני מהמאה ה-5 לפנה"ס, נחשב לאחד הדמויות המשפיעות ביותר בהיסטוריה של הפילוסופיה המערבית. עמד מאחורי השיטה הדיאלקטית של שיחות וכינויי תחכום, וחקר נושאים כמו המוסר והידע האנושי. לא כתב כל יצירות בעצמו, אך הותיר חותם עמוק בתלמידיו, בהם פלטון.

The best cure for the body is a quiet mind.

The best cure for the body is a quiet mind.

נפוליאון בונפרטה היה מנהיג צבאי ומדיני בולט של צרפת, שלט באירופה תחת האימפריה הצרפתית הראשונה. מלבד הישגיו הצבאיים והאסטרטגיים, הוא ידוע בתרומותיו לחוק האזרחי הנודע גם כ'קודקס נפוליאון', שהשפיע רבות על המערכת המשפטית של מדינות רבות. דבריו על הצורך ברוגע נפשי לבריאות הגוף מדגישים את חשיבות המנטליות בשמירה על בריאות הגוף.