Human reality in-itself is a commitment to freedom.

Human reality in-itself is a commitment to freedom.

ז'אן-פול סארטר היה פילוסוף צרפתי, סופר, פלייבוי, מחזאי, וביקורתי חברתי, מהדמויות המובילות והמשפיעות ביותר בפילוסופיה של הקיומותיות והמרקסיזם. עבודותיו חקרו את הקומפלקסיות של החיים האנושי, חירות הבחירה והאחריות המוסרית של הפרט לפעולותיו, תוך שימת דגש על הזרות שבין האדם לעולמו ולעצמו.