Change the way you look at things and the things you look at change.

Change the way you look at things and the things you look at change.

וויין דייר היה מרצה, מחבר ומורה רוחני אשר כתב ודיבר על עצמה והתפתחות רוחנית. ספריו נמכרו במיליוני עותקים ברחבי העולם, והוא נחשב לאחד מהאנשים המשפיעים בתחום העצמה האישית.