Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself.

Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself.

ג'ורג' ברנרד שו היה מחזאי, ביקורתי ופולמיסט אירי, שכתבותיו הליטרריות והחברתיות היו מקור לדיונים רבים. הוא זכה בפרס נובל לספרות ב-1925 ונחשב לאחד מהכותבים המשפיעים ביותר בספרות האנגלית.