Loving you is as simple as breathing; it's not a choice.

Loving you is as simple as breathing; it's not a choice.

בניגוד להרבה מחברים מפורסמים ואנשי רוח ידועים, הציטוט הזה מיוחס לאנונימי. לעתים, האמירות הפשוטות והגנריות ביותר על אהבה וזוגיות לא מצריכות את הזהות של המחבר כדי להדהד בלבות הקוראים. הפשטות והאוניברסליות שבנתינת אהבה כמו שניתן לתת נשימה, מדגישה את האוטומטיות והחיוניות שבמעשה האהבה ללא תלות בשיקול דעת מודע.