Culture is what remains after one has forgotten everything he learned in school.

Culture is what remains after one has forgotten everything he learned in school.

אדוארד הריוט היה פוליטיקאי צרפתי מוביל, ששימש פעמים רבות כראש עיריית ליון וכמנהיג פוליטי ראשי בחברה הצרפתית לאורך התקופה של הרפובליקה השלישית. הוא תרם תרומות חשובות לתחומי החינוך והתרבות בצרפת, ונחשב לדמות מרכזית בפוליטיקה הצרפתית בראשית המאה ה-20.