The best cure for the body is a quiet mind.

The best cure for the body is a quiet mind.

נפוליאון בונפרטה היה מנהיג צבאי ומדיני בולט של צרפת, שלט באירופה תחת האימפריה הצרפתית הראשונה. מלבד הישגיו הצבאיים והאסטרטגיים, הוא ידוע בתרומותיו לחוק האזרחי הנודע גם כ'קודקס נפוליאון', שהשפיע רבות על המערכת המשפטית של מדינות רבות. דבריו על הצורך ברוגע נפשי לבריאות הגוף מדגישים את חשיבות המנטליות בשמירה על בריאות הגוף.