Imagination is more important than knowledge, for knowledge is limited.

Imagination is more important than knowledge, for knowledge is limited.

אלברט איינשטיין היה פיזיקאי יהודי גרמני-שווייצרי, שהוכר ברחבי העולם כאחד מהמדענים החשובים והמשפיעים בהיסטוריה. איינשטיין היה מומחה לתורת היחסות, תורה ששינתה את התפיסה המודרנית של חלל וזמן, וזכה בפרס נובל לפיזיקה בשנת 1921 עבור הסברו על אפקט הפוטואלקטרי.

Imagination is more important than knowledge.

Imagination is more important than knowledge.

אלברט איינשטיין היה פיזיקאי תיאורטי יליד גרמניה, אשר היווה אחד הדמויות הבולטות בין כל המדענים של המאה ה-20. הוא מוכר ביותר בזכות נוסחת E=mc², אשר משמעותה היא כי המסה והאנרגיה הם שני צורות של אותו דבר. עבודתו עם תורת היחסות הכללית פתחה דלתות חדשות להבנה של היקום.