To think infinitely is to think about how we progress in a way that contributes to everyone, not just ourselves.

To think infinitely is to think about how we progress in a way that contributes to everyone, not just ourselves.

ג'יימס קאר הוא מחבר, צלם ומאמן תהליכי שינוי אישי מהמובילים בעולם. הוא מוכר בעיקר בזכות ספרו 'התרגלויות אטומיות', שבו הוא חוקר את הכוח של התנהגויות קטנות וחוזרות שיכולות להוביל לשינויים גדולים ומשמעותיים בחיים.

Human reality in-itself is a commitment to freedom.

Human reality in-itself is a commitment to freedom.

ז'אן-פול סארטר היה פילוסוף צרפתי, סופר, פלייבוי, מחזאי, וביקורתי חברתי, מהדמויות המובילות והמשפיעות ביותר בפילוסופיה של הקיומותיות והמרקסיזם. עבודותיו חקרו את הקומפלקסיות של החיים האנושי, חירות הבחירה והאחריות המוסרית של הפרט לפעולותיו, תוך שימת דגש על הזרות שבין האדם לעולמו ולעצמו.