The whole world is a very narrow bridge, and the main thing is not to fear at all.

The whole world is a very narrow bridge, and the main thing is not to fear at all.

רבי נחמן מברסלב (1772-1810) היה מחשובי הרבנים והמחשבים היהודיים בתקופתו, ומייסד זרם החסידות ברסלב. הוא התמקד בדרכי עבודת השם ובעיקר בחשיבות השמחה והאופטימיות בחיים היהודיים. ציטוט זה משקף את תפיסתו של רבי נחמן לגבי התמודדות עם אתגרים ופחדים בחיים.

The whole world is a very narrow bridge, and the main thing is not to fear at all.

The whole world is a very narrow bridge, and the main thing is not to fear at all.

רבי נחמן מברסלב היה אחד מגדולי חסידות ברסלב ונחשב לאחד מרבני החסידות המשפיעים ביותר. הוא חי בסוף המאה ה-18 ותחילת המאה ה-19 והידוע בכך שהדגיש את חשיבות השמחה, האמונה והקרבה אל ה'. הציטוט המפורסם הזה משמש כמקור השראה ועידוד לרבים.