Change the way you look at things and the things you look at change.

Change the way you look at things and the things you look at change.

וויין דייר היה מרצה, מחבר ומורה רוחני אשר כתב ודיבר על עצמה והתפתחות רוחנית. ספריו נמכרו במיליוני עותקים ברחבי העולם, והוא נחשב לאחד מהאנשים המשפיעים בתחום העצמה האישית.

Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself.

Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself.

ג'ורג' ברנרד שו היה מחזאי, ביקורתי ופולמיסט אירי, שכתבותיו הליטרריות והחברתיות היו מקור לדיונים רבים. הוא זכה בפרס נובל לספרות ב-1925 ונחשב לאחד מהכותבים המשפיעים ביותר בספרות האנגלית.