"There is power in words, they comfort, heal, and often, change fates."

"There is power in words, they comfort, heal, and often, change fates."

סוקרטס, הוגה הדעות היווני מהמאה ה-5 לפנה"ס, נחשב לאחד הדמויות המשפיעות ביותר בהיסטוריה של הפילוסופיה המערבית. עמד מאחורי השיטה הדיאלקטית של שיחות וכינויי תחכום, וחקר נושאים כמו המוסר והידע האנושי. לא כתב כל יצירות בעצמו, אך הותיר חותם עמוק בתלמידיו, בהם פלטון.

You cannot learn what the ocean is like until you have experienced the storm.

You cannot learn what the ocean is like until you have experienced the storm.

אפיקטטוס היה פילוסוף סטואי יווני שחי במאה ה-1 לספירה. הוא נולד כעבד בפריגיה ולאחר מכן זכה לחופש ברומא. הוא התפרסם בשל הדגש שלו על החשיבות שבהבנה כי מה שאינו בשליטת האדם אין לו משמעות, ורק היכולת לשלוט בתגובות שלנו לאותם אירועים היא שמשמעותית.