The only thing a thief can steal from you is a bad thought.

The only thing a thief can steal from you is a bad thought.

מוריהיי אושיבה הוא המייסד של אמנות הלחימה היפנית איקידו. נולד ב-1883, התפרסם בזכות הדגש שלו על הרמוניה ושלום באמנית הלחימה, ונחשב לאחת הדמויות החשובות בהיסטוריה של אמנויות הלחימה. הוא לימד שהמטרה של האיקידו היא ליצירת שלום ולא להשפלת היריב.