In the space between a relaxed body and your opponent, there is no conflict.

In the space between a relaxed body and your opponent, there is no conflict.

מוריהיי אוושיבה הוא מייסד האיקידו, ענף של אומנויות לחימה יפני שמדגיש הרמוניה ושלום במקום עימות גופני. אוושיבה נחשב לאחת הדמויות המשפיעות בעולם האומנויות הלחימה במאה ה-20, ומשנתו מורה על חשיבות האיזון והשלווה הפנימיים.

Concentration is the key to the martial arts: The slightest distraction can give the opponent the opportunity to strike.

Concentration is the key to the martial arts: The slightest distraction can give the opponent the opportunity to strike.

מוריהיי אושיבה הוא מייסד האיקידו, אחת מאומנויות הלחימה היפניות המודרניות הידועות בעולם. נולד ב-1883 ביפן, אושיבה פיתח גישה ללחימה שמדגישה לא רק את הכוח הפיזי אלא גם את הרמוניה והרוחניות. הוא היה דמות מרכזית בתחום אומנויות הלחימה והשפיע רבות על תפיסת הלחימה ברחבי העולם.